Medical Medium's onthullingen over Lyme: wat is waarheid?
22 januari 2018 

Medical Medium's onthullingen over Lyme: wat is waarheid?

Het boek “Medical Medium” van Anthony William is inmiddels in het Nederlands beschikbaar. Er gaat geen week voorbij of ik krijg er wel een vraag over. Dat is logisch omdat in het boek een heel hoofdstuk speciaal aan Lyme is gewijd. Mijn kijk erop deel ik in dit artikel met je.

Ken jij dit boek en weet je wat de auteur over Lyme zegt?” en “Wat vind jij van wat Anthony William over Lyme zegt, Lia?” Het zijn de vragen die ik het meest krijg over dit boek.

Jazeker ken ik dit boek. Ik heb het begin 2016 in het Engels gelezen. Het staat in mijn praktijk tussen de andere boeken over Lyme.

In dit artikel zet ik voor je op een rijtje wat Anthony William onthult over Lyme en wat het volgens hem wel en niet is. Vervolgens deel ik met je hoe ik ernaar kijk.

Over Anthony William en zijn boek “Medical Medium”

Anthony William is een zogenaamd medisch medium. Dat verklaart ook meteen de titel van zijn boek: “Medical Medium”. Hij vertelt in het boek een bijzondere gave te hebben. Vanaf zijn vierde jaar hoort hij een stem die hem specifieke informatie geeft over de gezondheid en de oorzaak van klachten van mensen.

Via het boek wil hij de werkelijke oorzaak van de ziekte van Lyme en natuurlijke oplossingen delen.

Geen wonder dat ik er veel vragen over krijg. Als je kampt met Lyme, ben je op zoek naar mogelijke oplossingen.

Anthony’s boek “Medical Medium” is een bestseller in Amerika en ik moet zeggen, het leest ook echt lekker weg.

Hieronder heb ik voor je samengevat wat Anthony over Lyme zegt.

Over wat Lyme NIET is

Dit is wat Anthony William zegt:

 1. “Lyme wordt niet veroorzaakt door teken. Doktoren en onderzoekers in en om het Amerikaanse dorpje Old Lyme kwamen op het spoor van teken van herten als verklaring voor een chronische en mysterieuze ziekte. Anthony stelt dat het vreemd is dat honderdduizenden mensen die nog nooit in de buurt van een hertenteek zijn geweest toch de diagnose Lyme hebben gekregen;
 2. Lyme wordt niet veroorzaakt door de Borrelia burgdorferi bacterie;
  Deze bacterie brengt geen enkel gezondheidsrisico met zich mee en staat in geen enkel verband tot de “Lyme-aandoening” (zoals hij het noemt);
 3. Wanneer iemand met Lyme positief test op Borrelia burgdorferi, zegt dat dus helemaal niets;
 4. Ook co-infecties als Bartonella en Babesia zijn onschuldig;
 5. Lyme wordt niet veroorzaakt door teken, bacteriën of parasieten.”

Over wat Lyme WEL is

Dit is wat Anthony William zegt:

 1. “Lyme is in werkelijkheid viraal, en niet bacterieel of parasitair;
 2. De echte oorzaak van de Lyme-aandoening varieert in elk individueel geval. Het kan een Epstein Barr Virus zijn, of verschillende stammen daarvan, HHV-6 virus en verschillende stammen, bepaalde schimmels, het CytaMegaloVirus (CMV), gordelroos en andere virussen waarvan de wetenschap het bestaan nog niet kent;
 3. Al deze virussen behoren tot de Herpes familie. Virussen uit de Herpes-familie veroorzaken Lyme. Ze veroorzaken symptomen zoals koorts, hoofdpijn, pijnlijke spieren, pijnlijke gewrichten, vermoeidheid, nekpijn, zenuwpijnen, hartkloppingen en elk ander neurologisch symptoom. Het zijn de virussen uit de Herpes-familie die neurologische Lyme-symptomen veroorzaken;
 4. Bacteriën veroorzaken geen neurologische symptomen.”

Over de meest gangbare triggers voor Lyme-symptomen

Virussen kunnen heel lang in een soort slaaptoestand in je lichaam aanwezig zijn zonder klachten te veroorzaken. Pas als ze wakker worden, geactiveerd worden, geven ze problemen.

Volgens Anthony William zijn het geactiveerde virussen uit de Herpes-familie die de Lyme-symptomen veroorzaken.

Dit is zijn lijst met meest gangbare triggers waardoor slapende virussen geactiveerd worden en vervolgens Lyme-symptomen ontstaan. Hij noemt ze in volgorde van de meest gangbare bovenaan en de minst gangbare onderaan:

 1. “Schimmels in je huis of kantoor: inademing daarvan kan je immuunsysteem ondermijnen en leiden tot een virale uitbraak;
 2. Gifstoffen: omdat ze je immuunsysteem verzwakken en als brandstof voor virale infecties kunnen dienen. Hij noemt specifiek
  • Amalgaamvulllingen, vanwege de kwik die eruit kan lekken;
  • Kwik uit andere bronnen, bijv. in grote vissen als tonijn, zwaardvis;
  • Gewasbeschermingsmiddelen en onkruidverdelgers, o.a. Glyfosaat (Roundup);
  • Insectiden in huis (mieren-, muggenspray etcetera);
 3. Overlijden van een dierbare: het emotionele trauma verzwakt je immuunsysteem en versterkt virale infecties;
 4. Gebroken hart: alles dat veroorzaakt wordt door een vergelijkbaar emotioneel trauma is een gangbare trigger voor het extra actief worden van virussen;
 5. Zorg voor een zieke dierbare: een emotioneel trauma verzwakt je immuunsysteem en maakt virussen sterker;
 6. Spinnenbeten en bijensteken: samen goed voor 10% van de triggers van Lyme volgens Anthony William. Het gif dat in je huid achterblijft kan een infectie veroorzaken die je immuunsysteem verzwakt en ruimte biedt voor virussen;
 7. Virusvriendelijke medicijnen: virussen floreren op antibiotica die gelijktijdig je immuunsysteem verzwakken. Medicatie zoals benzodiazepines hebben een vergelijkbaar effect;
 8. Teveel medicatie: legt je immuunsysteem plat en effent de weg voor een virale infectie;
 9. Drugsgebruik: zeker illegale drugs met toxines kunnen je immuunsysteem aantasten en een virale infectie van brandstof voorzien;
 10. Financiële stress: geldzorgen verminderen het vermogen van je immuunsysteem om virale infecties te pareren;
 11. Lichamelijk letsel: heeft impact op je lichaam waardoor de kans dat een virus toeslaat, groter werkt. Dat geldt extra bij een operatie en de antibiotica die je daarbij krijgt;
 12. Zwemmen in de zomer: door algengroei kun je een bacterie oplopen die je immuunsysteem verzwakt waardoor vervolgens een virus uit de slaapstand kan komen. Ook toxines in water bij afwateringen hebben dit effect. Toxines verzwakken je immuunsysteem en zetten zo de deur voor een virale infectie open;
 13. De toxines van tapijtreiniging: zetten je immuunsysteem onder druk en voeden virussen extra;
 14. Verf: de meeste verf geeft giftige dampen af. Dat verzwakt je immuunsysteem waardoor een virale infectie getriggerd kan worden;
 15. Slapeloosheid: slaapproblemen verzwakken je lichaam waardoor een virale infectie kan worden uitgelokt;
 16. Tekenbeet: volgens Anthony William zijn tekenbeten maar goed voor 0,5% van de triggers uit deze lijst. Net als bij een spinnenbeet of bijensteek kan een tekenbeet door het gif dat in je huid achterblijft een infectie veroorzaken die het immuunsysteem verzwakt en de deur voor een virale infectie open zet”.

Samengevat stelt hij dat alles wat stress geeft of dat nu fysieke of emotionele stress is, een potentiële trigger voor virussen die vervolgens Lyme-symptomen kunnen veroorzaken. Vooral ernstige stress is volgens hem een zeer gangbare trigger voor Lyme.

Deze triggers zijn eigenlijk niet echt nieuw

Dat stress in welke vorm dan ook impact op je gezondheid heeft, is geen nieuws, toch? En toxines in brede zin staan ook op de radar van de meeste complementaire behandelaars.

Wat de nr. 1 van triggers in zijn lijst betreft, schimmels: in Amerika hebben Lyme-behandelaars over het algemeen al veel meer aandacht voor schimmels in je huis of kantoor dan hier. Deze schimmels en de vooral de toxines die ze afgeven, kunnen symptomen veroorzaken die overlap hebben met Lyme en eventueel je herstel tegenhouden. Daarom vraag ik bij mijn intake of iemand kampt met schimmels in de woon- of werkomgeving. En geef ik in mijn online programma ‘Los van Lyme Lifestyle’ praktische tips over dit onderwerp.

Dat geldt ook voor amalgaamvullingen, kwikbelastingen, biologische voeding om zo min mogelijk glyfosaat en andere pesticides binnen te krijgen, gebruik van persoonlijke verzorgingsmiddelen op natuurlijke basis, etcetera. Het zijn allemaal onderwerpen die de revue passeren. Of dat nu is in mijn consulten of in mijn online programma. En ik weet dat de meeste van deze onderwerpen ook de aandacht van mijn collega’s hebben.

Wat wel opvalt is dat Anthony William tekenbeten als de minst gangbare trigger voor Lyme klachten beschouwt.Een aandeel van 0,5% van alle triggers voor tekenbeten vind ik erg laag.

Het is algemeen bekend dat een besmetting met Borrelia niet alleen door teken overgebracht wordt maar o.a. ook door andere stekende insecten, via bloedtransfusies, via de placenta en moedermelk van moeder op kind en via seks (dat laatste is nog niet helemaal wetenschappelijk hard maar blijkt wel uit vele praktijkgevallen). Er zijn dus inderdaad andere oorzaken maar dat tekenbeten zo laag scoren? Ik zet er mijn vraagtekens bij.

Veroorzaken virussen de “Lyme-aandoening”?

Samengevat stelt Anthony dat:

 1. virussen waaronder Epstein Barr en andere virussen uit de Herpes familie, verantwoordelijk zijn voor de ‘Lyme-aandoening’ zoals hij dat noemt;
 2. Teken en de Borrelia het probleem niet zijn;
 3. Ook co-infecties als Bartonella en Babesia onschuldig zijn.

De genoemde Herpes-virussen veroorzaken de Lyme-klachten. Dat is hoe hij het ziet.

Mijn visie op “Medical Medium” en Lyme

Hoe ik ernaar kijk, daar kan ik kort over zijn. Ik vind de drie stellingen van Anthony boute beweringen, gewaagde uitspraken.

Dat virussen een standaard onderdeel van het behandelprotocol van elke behandelaar moeten zijn, dat staat als een paal boven water. Dat ben ik het helemaal met hem eens.

Het lezen van zijn boek heeft ertoe geleid dat ik extra alert ben op virusbelastingen bij cliënten. Het Epstein Barr virus (HHV-4) en de andere Herpes virussen test ik standaard mee, zoals:

 • HHV-3 – Varicella Zoster Virus (VZV) – bekend van gordelroos, waterpokken
 • HHV-5 – Cyta Megalo Virus (CMV) – in verband gebracht met chronische vermoeidheid
 • HHV-6 – Human Herpes Virus type 6 – in verband gebracht met chronische vermoeidheid

Voor mij is het een kwestie van EN/EN en niet OF/OF. Ik ga aan de slag met EN Borrelia & Co EN virussen als iemand daar last van blijkt te hebben.

Dat is een aanpak waarmee je aan de veilige kant zit voor cliënten, zonder in een discussie te verzanden wiens ‘waarheid’ ‘de’ waarheid is. Er is immers niet één waarheid.

En met elkaar weten we meer! Gebruik als behandelaars het goede van elkaars inzichten zodat we cliënten het beste kunnen helpen. Dat is mijn insteek.

Overwegingen bij zijn voedingsadviezen

In een deel van de voedings- en leefstijladviezen die Anthony in dit boek geeft, kan ik me vinden maar zeker niet in alles. Ik stip kort een aantal van de punten aan waar ik anders over denk:

 • Anthony William promoot fruitsuikers. Teveel fruitsuikers kunnen gewrichts-, artrose- en reumatische klachten aanwakkeren. Suiker is ontstekingsbevorderend en Lyme is voor een groot deel een ontstekingsziekte. Ook omdat Candida vaak voorkomt bij mensen met Lyme voelt beperken van fruitsuikers tot 1 of hooguit 2 stuks fruit per dag voor mij echt als een betere optie;
 • Rauwe voeding is niet voor iedereen geschikt. Het hangt van je constitutie af of je er tegen kunt en of het goed voor je is;
 • Er is niet 1 dieet dat voor iedereen goed is. Voeding is nu eenmaal persoonlijk;
 • Variatie is en blijft belangrijk. Over een langere periode een te eenzijdig voedingspatroon volgen leidt tot tekorten.

Tips om je eigen waarheid te vinden

Ik vind het belangrijk dat je je eigen waarheid vindt en op je eigen kompas vaart. Vraag jezelf dingen af en ga op onderzoek uit.

Vragen die je kunnen helpen je eigen waarheid hierover te vinden, zijn bijvoorbeeld:

 • Anthony beschrijft in zijn boek één case van een vrouw met Lyme die is hersteld met zijn inzichten en aanpak. Zijn er meer testimonials dan deze ene case? Op zijn eigen website vind ik ze zo 1-2-3 nog niet. Vraag bijvoorbeeld zelf eens rond op Nederlandse Lyme-fora of Facebook groepen
 • Anthony zegt: “Bacteriën veroorzaken geen neurologische symptomen”. Hoe zit dat dan bijvoorbeeld met meningitis / hersenvliesontsteking? Het is juist de bacteriële variant van meningitis die dodelijk kan aflopen. Bij een hersenvliesontsteking kun je toch echt wel van neurologische symptomen spreken. Een bacteriële hersenvliesontsteking wordt veroorzaakt door één van de drie bacteriën: meningokok, pneumokok of Haemophilus influenzae type b (Hib) Bron: Hersenstichting.nl
 • Mijn collega Hyacintha Kraidy van het Claritas Protocol neemt ook medisch helderziend waar. Zij ziet dat de Borrelia DNA van andere micro-organismen kopieert waaronder dus ook DNA van virussen. Zo kan de Borrelia zich vermommen. Om een voorbeeld te noemen: neemt Anthony het Epstein Barr Virus (EBV) waar of de Borrelia die zich als EBV heeft vermomd? In het laatste geval veroorzaakt de Borrelia wel degelijk de Lyme-symptomen. Het voorbeeld kun je ook vertalen naar de andere bacteriën, parasieten en virussen die Anthony in zijn boek noemt.

Ik weet het, ik maak het je er niet makkelijker op. De vragen zijn bedoeld je aan te moedigen niets zomaar aan te nemen, ook niet van wat ik zeg.

Doe vooral je eigen onderzoek en volg je eigen kompas. Ik hoop dat mijn kijk op wat het “Medical Medium” over Lyme zegt, daaraan bijdraagt.

Tenslotte nog een tip voor jou als dat nog niet gedaan is: laat eventuele virale belastingen checken. Als je al onder behandeling bent, vraag je behandelaar of hij of zij dit al gecheckt heeft en hoe hij of zij de gevonden virussen heeft aangepakt.

Over de schrijver
Mijn naam is Lia Spaans. Als coach en therapeut help ik mensen bij hun herstel van de ziekte van Lyme.
Renee
Door

Renee

op 22 Jan 2018

Dank je Lia voor deze Lyme samenvatting van het boek.

Lia Spaans
Door

Lia Spaans

op 01 Feb 2018

Graag gedaan!

Rein
Door

Rein

op 04 Feb 2018

Dank je Lia! Heel goed belicht en 'ge-reviewed'. Voor mij is het zo. dat de waarneming (innerlijke schouw) van Hyacintha, dat Borrelia DNA van andere pathogenen kopiëren kan, wel de grootste eye-opener is geweest. Dat idee had ik in de jaren '90 - toen ik werkelijk met Lyme & Co. in een volledig vacuüm zwom - ook al, maar kon het niet hard maken. Tja, Borrelia is een heel intelligent creature, door mensenhanden ooit (help, now it's becoming inconvenient ;-) 'opgewaardeerd'? Op FB staat een stunning artikel van Elena Cook (schuilnaam) over de 'fabricage-geschiedenis' van Borrelia stammen. https://zh-cn.facebook.com/notes/kim-cools/spirochete-warfare/10151625088998285/ Hyacintha was hier ook al achter gekomen. Ik durf - mijn hele leven al - ook toen ik nog geen Lyme had, 'rottigheid' waartoe de mens in staat is, récht in de ogen te kijken. We leven immers nu in een tijdsgewricht waarin veel donkere sluiers worden opgelicht en veel mensen wakker worden. Vooral waarom er (nog steeds :-( zo veel leed is op deze planeet, hetgeen de meeste mensen diep in hun hart helemaal niet willen.

Reactie plaatsen